Επικοινωνία
E-mail
* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Σ Τ Α Μ Ο Σ   Α . Ε .

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λασκαράτου 11α
T.K. 555 35 - Πυλαία
Τηλ. 2310 942000 - 2310 941922
Fax 2310 942432

Συντεταγμένες GPS: +40° 35' 10.84", +22° 58' 37.60"

ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 5231 602


info@stamos.com.gr