Καταναλωτικά Προϊόντα > Μνήμη Flash > Κάρτες Μνήμης

Sony Memory Stick Duo Pro

Κωδ.: MSX

Το Memory Stick Duo Pro είναι το πλέον διαδεδομένο και καθιερωμένο πρότυπο μνήμης Flash. Χαρακτηρίζεται απο τις υψηλές ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων και τις μεγάλες χωρητικότητες που φτάνουν τα 8GB . Είναι μέσο εγγραφής με ασύγκριτη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα.

Διαθέσιμα προϊόντα :

MSM-T2GN

MSM-T4GN

MSH-X8A

MSH-X16A

MSH-X32A